Skip to main content

News - AEC Skyline

AEC Skyline en Logistiek Centrum Woensdrecht slaan de handen ineen voor pilot project

adaptieve krijgsmacht aero l 139 albatrosAEC Skyline heette recent op thuisbasis Groningen Airport Eelde zijn nieuwste aanwinst welkom, een extra Aero L-39 Albatros. Voor het assembleren van het toestel werd eind juni een beroep gedaan op ondersteuning vanuit het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht. Twee onderhoudsmonteurs van 980 Vliegtuig- en Helikopteronderhoud squadron monteerden onder meer het staartstuk en de vleugels aan de romp van het vliegtuig. Dit alles gebeurde onder supervisie van AEC Skyline's maintenance manager.

Met deze samenwerking met 980 Squadron zet AEC Skyline een eerste stap voor wat betreft het bijdragen aan het concept van de adaptieve krijgsmacht. Naast een sterkere verankering in de samenleving door uitwisseling van personeel, biedt deze nieuwe werkwijze aan Defensie flexibiliteit voor wat betreft benodigde capaciteiten en extra ervaringsopbouw. Dit heeft het oogmerk de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te verhogen.

AEC Skyline kijkt uit naar een structurele, adaptieve samenwerking. Dit is immers een win-win situatie voor beide partijen aangezien de wisselwerking, met in dit geval LCW, op doelmatige wijze over en weer voorziet in capaciteiten die niet onafgebroken aanwezig hoeven te zijn. Hierdoor kunnen over en weer pieken en dalen worden opgevangen 

AEC Skyline levert met zijn vloot L-39s Close Air Support training voor Joint Terminal Attack Controllers van onder meer de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers. Het bijzondere aan de komst van de nieuwe L-39 is dat AEC Skyline hiermee een toestel bezit dat nog beschikt over de originele mission computer evenals hardpoints onder de vleugels. Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld daadwerkelijk live BDU oefenbommen af te werpen mocht Defensie daar in de toekomst een beroep op willen doen.